Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Автори, авторитети, авторитаризъм (Обществени комуникации 10) РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
СЕМАНТИКАТА НА ХРАМА В КАНОНИЧНИ ТЕКСТОВЕ ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ЦИФРОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕПИГРАФСКИ НАДПИСИ
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK Учебно помагало по дисциплина УВОД В ГЕРМАНИСТИЧНАТА ЛИНГВИСТИКА
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Алфонс Муха Сецесион unimedia 11
Гео Милев unimedia 13
Стихотворения за малки и големи unimedia 74
Религиите в България. В земите на Тракия и Родопите unimedia 289
Опити върху „Медея“, Еврипид unimedia 294
Главните прокурори на Прехода – портрети от последните три десетилетия unimedia 437
Любов ,грях и престъпление в творчеството на Георги Райчев повестта „Грях", „Лина",разказът „Страх", "Съновидение" unimedia 360
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика