Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Скандалът (Серия Обществени комуникации 11) РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел ГЛОСАР НА ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ В НЕМСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
АТРИБУТИВНА И ПРЕДИКАТИВНА ФУНКЦИЯ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА В БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478) – С ОГЛЕД НА ХРИСТИЯНСКАТА КОНЦЕПТОСФЕРА
Ефектите на социалните мрежи в ерата на постистината Социални мрежи и демокрация
Глосар на фразеологични единици в немския и българския език
ТУРСКО – БЪЛГАРСКО – РУМЪНСКО – АНГЛИЙСКИ РЕЧНИК
Традиционните представи за метеорологията сред гагаузите във Вълчидолско и промените в тях през ХХ в. (по теренни материали)
ХРИСТО ФОТЕВ: РОДЕН В ИСТАНБУЛ
ИНОВАЦИОНЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ И ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА ОТ ПРЕСЛАВ
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Романът “Животът на Александър Македонски” unimedia 145
„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта unimedia 256
Тази - която- не - бива- да - се - назовава unimedia 430
Алфонс Муха Сецесион unimedia 432
Гео Милев unimedia 313
Стихотворения за малки и големи unimedia 666
Религиите в България. В земите на Тракия и Родопите unimedia 780
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика