Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Автори, авторитети, авторитаризъм (Обществени комуникации 10) РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
Традиционните представи за метеорологията сред гагаузите във Вълчидолско и промените в тях през ХХ в. (по теренни материали)
ХРИСТО ФОТЕВ: РОДЕН В ИСТАНБУЛ
ИНОВАЦИОНЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ И ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА ОТ ПРЕСЛАВ
СКАНДАЛЪТ (Серия Обществени комуникации 11)
СЕМАНТИКАТА НА ХРАМА В КАНОНИЧНИ ТЕКСТОВЕ ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Романът “Животът на Александър Македонски” unimedia 57
„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта unimedia 119
Тази - която- не - бива- да - се - назовава unimedia 287
Алфонс Муха Сецесион unimedia 326
Гео Милев unimedia 220
Стихотворения за малки и големи unimedia 488
Религиите в България. В земите на Тракия и Родопите unimedia 569
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика